HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI

Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. NEDIM SULJIĆ, dipl.ing.građ

Asistenti: mr.sc. Selma Kadrić, dipl.ing.građ.  i  mr.sc. Omer Kovčić, dipl.ing.građ.   


 

OBAVJEŠTENJE:

Studenti u statusu apsolventa i imatrikulanta koji imaju pravo polaganja ispita iz ovog predmeta kao i iz predmeta "HIDROTEHNIKA I" i "HIDROTEHNIKA II" (stari nastavni plan), u apsolventskim ispitnim rokovima akademske 2012/2013 godine, trebaju se javiti predmetnom nastavniku najkasnije do 19.10.2012. godine radi evidentiranja broja kandidata.

TERMIN APSOLVENTSKOG ROKA ZA MJESEC OKTOBAR 2012 GODINE (pismeni dio ispita):

23.10.2012. godine (utorak) u 16:15 sati

Obavezno ponijeti indeks na pismeni dio ispita.

OKVIRNI TERMINI APSOLVENTSKIH ISPITNIH ROKOVA OD NOVEMBRA 2012 DO KRAJA MARTA 2013 GODINE (moguća manja odstupanja termina zbog obaveza u nastavi):

20.11.2012. godine u 16:15 sati

19.12.2012. godine u 16:15 sati

Januar i februar - u redovnim terminima ispitnih rokova.

20.03.2013. godine u 16:15 sati

Za svaki mjesec će se ponovo dati tačni termini ispitnih rokova ukoliko bude odstupanja od datog okvirnog termina ispita.


 

PISMENI ISPITI (postavke zadataka):

PISMENI ISPIT 18 06 2010

PISMENI ISPIT 18 07 2011

PISMENI ISPIT 29 08 2011


 

REZULTATI PISMENOG ISPITA (apsolventski ispitni rok) ODRŽANOG 23.10.2012. godine:

HIDROTEHNIKA 1:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

HIDROTEHNIKA 2:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

Pismeni dio ispita položili su:

1. Osman Kadrić          šest (6)

2. Emil Mujakić             šest (6)

Usmeni ispit održat će se dana 02.11.2012. godine (petak) u 14:00 sati.


 

OBAVJEŠTENJE:

Apsolventski ispitni rok (pismeni dio ispita) održat će se dana 19.11.2012. godine (ponedjeljak) u 16:15 sati.

 REZULTATI PISMENOG ISPITA (apsolventski ispitni rok) ODRŽANOG DANA 19.11.2012. godine:

Pismeni dio ispita iz predmeta "HIDROTEHNIKA I" i. "HIDROTEHNIKA II" nije položio ni jedan student.

Pismeni dio ispita iz predmeta "HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI" položili su slijedeći studenti:

1. Elvin Mujakić                 šest (6)

2. Hasan Mujanović           šest (6)

3. Eldin Mašić                    šest (6)

4. Lejla Šišić                     šest (6)   USLOVNO

Usmeni ispit održat će se dana 28.11.2012. godine (SRIJEDA) u 12:00 sati.


 

OBAVJEŠTENJE:

Apsolventski ispitni rok (pismeni dio ispita) održat će se dana 19.12.2012. godine (srijeda) u 16:15 sati.

 REZULTATI PISMENOG ISPITA (apsolventski ispitni rok) ODRŽANOG DANA 19.12.2012. godine:

HIDROTEHNIKA I:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

HIDROTEHNIKA II:

Pismeni dio ispita položio je:

1. Edin Avdić (broj indeksa 146/04)          šest (6)

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

Pismeni dio ispita položio je:

1. Nihad Karahodžić         šest (6)

Usmeni dio ispita iz predmeta HIDROTEHNIKA II i HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI održat će se dana 28.12.2012. godine (petak) u 11:00 sati.


 

OBAVJEŠTENJE: 

Apsolventski ispitni rok (pismeni dio ispita) održat će se dana 17.01.2013. godine (četvrtak) u 16:15 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA (apsolventski ispitni rok) ODRŽANOG DANA 17.01.2013. godine:

HIDROTEHNIKA I:

1. Edin Mahmutović       šest (6)

HIDROTEHNIKA II:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

Uvid u radove 22.01.2013. godine od 08:00 do 10:00 sati.

Usmeni dio ispita održat će se dana 25.01.2013. godine (petak) u 09:00 sati.


 

OBAVJEŠTENJE:

Apsolventski ispitni rok (pismeni dio ispita) održat će se dana 08.02.2013. godine (petak) u 16:15 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA (apsolventski ispitni rok) ODRŽANOG DANA 08.02.2013. godine:

HIDROTEHNIKA I:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

HIDROTEHNIKA II:

1. Alma Smajlović            šest (6)

2. Edin Mahmutović          šest (6)

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

1. Minel Karić                    sedam (7)

2. Malik Kasapović             šest (6)

3. Dina Avdić                     šest (6)  USLOVNO

Usmeni ispit održat će se dana 18.02.2013. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 15.03.2013. godine u 16:30 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA (apsolventski rok) ODRŽANOG dana 15.03.2013. godine:

HIDROTEHNIKA I:

1. Edita Baluković            šest (6) USLOVNO

HIDROTEHNIKA II:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita (niko nije predao urađen pismeni ispit).

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita. 

Uvid u radove u terminu konsultacija.

Usmeni ispit održat će se dana 27.03.2013. godine (SRIJEDA) u 12:00 sati.


 

OBAVJEŠTENJE:

Prvi parcijalni ispit (kolokvij) iz teoretskog dijela održat će se dana 01.04.2013. godine (ponedjeljak) od 08:15 do 11:00 sati u amfiteatru fakulteta.

Parcijalni ispit se radi u tri termina odnosno u tri grupe (po jedan školski sat). Maksimalni broj studenata u jednoj grupi iznosi 48.

Prvi termin (grupa): 08:15 do 09:00 sati.   Drugi termin (grupa): 09:15 do 10:00 sati.   Treći termin (grupa): 10:15 do 11:00 sati.

Spiskovi studenata po grupama za kolokvije iz teoretskih pitanja dat će se dana 28.03.2013. godine u pauzi predavanja. Studenti se MORAJU pridržavati termina i grupe u kojoj se nalaze, u protivnom neće moći pristupiti kolokviju (parcijalnom ispitu).

Studenti koji obnavljaju godinu kao i oni studenti koji su se prijavili da ponovno polažu sva tri kolokvija iz teoretskih pitanja svrstani su u slijedeće grupe:

Termin od 08:15 do 09:00 satI:

Džinić Elma ; Dorić Edvin ; Kurtić Adela ; Orlić Nermin ; Palić Dino ; Alić Armansa ; Hadžikadunić Selma ; Kurjaković Eldar ; Bajrić Anel ; Duraković Ernad.

Termin od 09:15 do 10:00 sati:

Suljkanović Muharem ; Lipović Nermina ; Čičak Iris ; Hodžić Haris ; Hogić Irfan ; Omerović Senad ; Tahirović Zana ; Kadrić Dženan ; Alić Emir ; Salibašić Zlatan.

Termin od 10:15 do 11:00 sati:

Mazalović Edin ; Šehović Jasmin ; Ljubić Nenad ; Emkić Amra ; Kešetović Nedim ; Salčinović Medina ; Bektić Senid ; Aličić Zuhra ; Nuhanović Mirela.

 OBAVJEŠTENJE:

Prvi parcijalni ispit (kolokvij) iz praktičnih zadataka održat će se dana 08.04.2013. godine (termin vježbi) i 12.04.2013. godine (termin vježbi).

Parcijalni pismeni ispit (zadaci) traje dva školska sata sa radom u dvije grupe 08.04.2013. i dvije grupe 12.04.2013. godine.


 

Dana 08.04.2013. godine (ponedjeljak) od 16:30 do 18:00 sati I kolokvij iz zadataka ima I grupa, a od 18:15 do 19:45 sati I kolokvij ima III grupa.

Dana 12.04.2013. godine (petak) od 16:30 do 18:00 sati I kolokvij iz zadataka ima II grupa, a od 18:15 do 19:45 sati I kolokvij ima IV grupa.

Studenti se MORAJU pridržavati svojih grupa i spiska da bi mogli pristupiti I kolokviju iz zadataka.

Slijedeći studenti koji ponovno polažu parcijalne ispite iz zadatake svrstani su u slijedeće termine:

Termin 08.04.2013. godine (od 16:30 sati):

Huremović Bakir ; Huremović Bekir ; Musić Raisa ; Nurković Aida ; Džinić Elma ; Dorić Edvin ; Kurtić Adela ; Orlić Nermin ; Smajlović Admir ; Palić Dino.

Termin 08.04.2013. godine (od 18:15 sati):

Požegić Husein ; Fazlić Hamzalija ; Havić Armin ; Alić Armansa ; Hadžikadunić Selma ; Kurjaković Eldar ; Bajrić Anel ; Duraković Ernad ; Suljkanović Muharem ; Čičak Iris.

Termin 12.04.2013. godine (od 16:30 sati):

Hodžić Haris ; Hogić Irfan ; Omerović Senad ; Tahirović Zana ; Kadrič Dženan ; Alić Emir ; Salibašić Zlatan ; Mazalović Edin ; Mujić Džanan ; Bektić Senid.

Termin 12.04.2013. godine (od 18:15 sati):

Ljubić Nenad ; Mulavdić Selma ; Emkić Amra ; Kešetović Nedim ; Salčinović Medina ; Aličić Zuhra ; Nuhanović Mirela ; Šehović Jasmin ;Zahirović Amir ; Užičanin Mersudin.


 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit iz predmeta HIDROTEHNIKA I, HIDROTEHNIKA II i HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI održat će se dana 20.04.2013. godine (subota) u 08:15 sati. 


 

OBAVJEŠTENJE - REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE:

Pismeni ispit održan dana 20.04.2013. godine. Ukupno pristupila 4 (četiri) studenta na pismeni ispit iz Hidrotehnike I (1 student), Hidrotehnike II (2 studenta) i Hidrotehničkih objekata i sistema (1 student).

HIDROTEHNIKA I:

1. Alma Smajlović (broj indeksa III-37/02)          šest (6)

HIDROTEHNIKA II i HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

Ni jedan student  nije predao pismeni rad - niko nije položio.

Usmeni dio ispita održat će se dana 26.04.2013. godine (petak) u 11:00 sati.


 

OBAVJEŠTENJE:

Drugi parcijalni ispit iz teoretskih pitanja održat će se dana 29.04.2013. godine (ponedjeljak) od 08:15 do 11:00 sati po grupama i spiskovima studenata koji su važili za prvi parcijalni ispit. Studenti se moraju pridržavati svojih grupa i termina polaganja parcijalnog ispita.

OBAVJEŠTENJE:

Drugi parcijalni ispit iz praktičnih zadataka održat će se dana 13.05.2013. godine (I i III grupa) i 17.05.2013. godine (II i IV grupa) u terminima vježbi. Studenti se moraju pridržavati grupa i satnice kao i u prvom parcijalnom ispitu iz praktičnih zadataka.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante iz predmeta HIDROTEHNIKA I, HIDROTEHNIKA II i HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI održat će se dana 23.05.2013. godine (četvrtak) u 17:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Treći parcijalni ispit (teoretska pitanja) održat će se dana 27.05.2013. godine (ponedjeljak) od 08:15 do 11:00 sati u terminima i grupama koji su vrijedili za I i II parcijalni ispit. Studenti su obavezni da se pridržavaju svojih grupa i termina polaganja parcijalnog ispita.

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE:

Pismeni ispit iz predmeta HIDROTEHNIKA I, HIDROTEHNIKA II, HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI  održan 23.05.2013. godine nije položio ni jedan student.

Usmeni dio ispita (studenti koji su položili pismeni dio u prethodnom ispitnom roku) održat će se dana 31.05.2013. godine (petak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

III parcijalni ispit (kolokvij) iz praktičnih zadataka održat će se dana 06.06.2013. godine (četvrtak) od 08:00 do 11:00 sati u amfiteatru fakulteta. Parcijalni ispit radi se 60 minuta u tri termina i tri grupe. Spisak grupa je isti kao prilikom prvog parcijalnog ispita iz teoretskih pitanja.

I grupa: 08:00 do 09:00 sati  

II grupa: 09:00 do 10:00 sati  

III grupa: 10:00 do 11:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Uvid u pismene radove (zadaci) iz II parcijalnog ispita održat će se dana 10.06.2013. godine (ponedjeljak) u 16:15 sati.


 

UKUPNI BODOVI STUDENATA - ŠKOLSKE 2012/2013


 

OBAVJEŠTENJE:

Završni pismeni dio ispita održat će se po ranije utvrđenom rasporedu (17.06.2013. godine - amfiteatar RGGF-a) prema grupama koji su važili za III parcijalni ispit, odnosno:

I grupa: 08:00 do 09:30 sati

II grupa: 09:30 do 11:00 sati

III grupa: 11:00 do 12:30 sati

Studenti koji polažu Hidrotehničke objekte i sisteme po "starom" programu trebaju doći u 09:30 sati (termin II grupe).

Studenti koji polažu Hidrotehniku I i Hidrotehniku II trebaju doći u 11:00 sati.

Obavezno ponijeti indeks na pismeni dio ispita i pridržavati se svojih grupa i termina.

REZULTATI ZAVRŠNOG PISMENOG DIJELA ISPITA:

Završni pismeni dio ispita održan dana 17.06.2013. godine položili su slijedeći studenti:

1. Čehajić Naida                                                osam (8)

2. Bajrić Anel (br. indeksa III-583/09)            osam (8)

3. Ljubić Nenad                                                 osam (8)

4. Begović Jasmin                                           sedam (7)

5. Dostović Adnan                                            sedam (7)

6. Žilić Dženita                                                   sedam (7)

7. Palić Dino                                                      šest (6)

8. Nurković Aida                                                šest (6)

9. Behaderović Armin                                      šest (6)

10. Beganović Mersed                                    šest (6)

11. Hadžić Elvedina                                         šest (6)

12. Suljkanović Muharem                               šest (6)

13. Vuković Mirza                                              šest (6) 

14. Nikolić Bojan                                              šest (6)

Usmeni ispit održat će se dana 09.07.2013. godine (utorak) u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Ni jedan student nije položio pismeni ispit iz HIDROTEHNIKE II.

Hidrotehnika I - ni jedan student imatrikulant nije se pojavio na pismenom dijelu ispita.

OBAVJEŠTENJE:

Popravni pismeni ispit održat će se po ranije utvrđenom terminu odnosno dana 15.07.2013. godine (ponedjeljak) u terminima i grupama koji su važili za završni pismeni ispit održan u junu mjesecu. Termini za studente imatrikulante koji polažu ovaj predmet po starom nastavnom planu kao i za studente imatrikulante koji polažu predmete "HIDROTEHNIKA I" i "HIDROTEHNIKA II" isti su kao kod završnog pismenog ispita održanog u junu mjesecu.

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG PISMENOG ISPITA:

Pismeni dio ispita održana dana 15.07.2013. godine položili su slijedeći studenti:

1. Hogić Irfan                               osam (8)

2. Suhi Monika                            sedam (7)

3. Okić Mediha                            sedam (7)

4. Orlić Nermin                           šest (6)

5. Crvenković Nataša                šest (6)

6. Kujraković Eldar                    šest (6)

7. Čolić Sabina                          šest (6)

8. Lipović Nermina                   šest (6)

9. Salibašić Zlatan                    šest (6)

10. Mustafić Ćerima                 šest (6)

11. Mujanović Dženan             šest (6)

12. Mehanović Erna                 šest (6)

13. Šarić Ibrahim                      šest (6)

14. Mazalović Edin                    šest (6)

15. Poljaković Meksud             šest (6)

16. Dorić Edvin                          šest (6)

17. Pepić Azra                           šest (6)

18. Vikalo Emir                         šest (6)

19. Nuhanović Mirela              šest (6)

20. Bektić Senid                      šest (6)

21. Mustajbašić Osman        šest (6)

22. Požegić Husein                šest (6)

Usmeni dio ispita održat će se dana 26.08.2013. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati. 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit iz predmeta "HIDROTEHNIKA I " i "HIDROTEHNIKA II" nije položio niti jedan student.

OBAVJEŠTENJE:

Dodatni pismeni ispit održat će se dana 26.08.2013. godine (ponedjeljak) od 16:00 sati. (ranije utvrđen termin ispita). Rasporedi grupa su isti kao za prethodni pismeni ispit. Pismeni ispit traje dva školska sata (90 minuta). Termin ispita za studente koji predmet polažu po "starom" nastavnom planu je od 17:30 sati (termin II grupe), kao i za studente koji polažu predmete "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II" (termin II grupe).  Pismeni ispit održat će se u dvije grupe (dva termina) ukoliko broj studenata koji polažu pismeni dio bude manji od 80 odnosno najviše po 40 studenata u jednom terminu. Obavezno se pridržavati svojih grupa i datih termina. 

NAPOMENA:

Položeni pismeni dio ispita vrijedi u toku jedne akademske godine !!! Za studente u statusu redovnog apsolventa pismeni ispit vrijedi do 31.03.2014. godine odnosno do prelaska u status imatrikulanta.

Položeni parcijalni ispiti vrijede stalno odnosno do konačnog polaganja nastavnog predmeta !!!

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni dio ispita iz predmeta "Hidrotehnički objekti i sistemi", "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II", održan dana 26.08.2013. godine, nije položio ni jedan student.

Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio na završnom ispitu i popravnom ispitu održat će se dana 12.09.2013. godine (četvrtak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

"Socijalni" pismeni ispit održat će se dana 13.09.2013. godine (petak) od 10:00 sati, po grupama koje su vrijedile u prethodnom roku. Mjesto održavanja amfiteatar ili eventualno slobodne učionice 76 ili 77.  

OBAVJEŠTENJE:

Na osnovu odobrenog bezuslovnog prelaska iz III u IV godinu studija, a na osnovu informacija iz studentske službe, "socijalni" rok je samo za one studente kojima trebaju najviše dva ispita za prelazak u višu godinu, te iz tih razloga NEĆE biti pismenog ispita dana 13.09.2013. godine.

OBAVJEŠTENJE:

Mole se studenti u statusu apsolvenata i imatrikulanata da najkasnije do 20.10.2013. godine dostave predmetnom nastavniku spisak studenata u naprijed navedenom statusu, radi održavanja ispitnih rokova i formiranja grupa za pismene ispite.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 25.10.2013. godine (petak) u 16:15 sati. U isto vrijeme održat će se pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II". 

REZULTATI PISMENOG APSOLVENTSKOG ROKA:

Pismeni ispit održan dana 25.10.2013. godine položili su:

1. Nurković Mersad           šest (6)

2. Musić Raisa                  šest (6) 

Pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika II" položila je:

1. Edita Baluković             šest (6) 

Usmeni ispit održat će se dana 01.11.2013. godine (petak) u 11:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 21.11.2013. godine (četvrtak) u 16:15 sati. U istom terminu održat će se pismeni ispit za imatrikulante  iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II".

REZULTATI PISMENOG APSOLVENTSKOG ROKA:

Pismeni ispit održan dana 21.11.2013. godine položila je:

1. Kurtić Adela           sedam (7)

Uvid u pismene radove 28.11.2013. godine (četvrtak) u 16:00 sati.

Usmeni dio ispita održat će se dana 02.12.2013. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 17.12.2013. godine (utorak) u 16:15 sati. U istom terminu održat će se pismeni ispit za imatrikulante iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II". 

REZULTATI PISMENOG APSOLVENTSKOG ROKA ODRŽANOG 17.12.2013. godine:


 
HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bodovi ocjena
 

 

 

 

 

 

 
1 Admir Skenderović 10 5
 

 

 

 

 

 

 
2 Armin Čabrić 25 5
 

 

 

 

 

 

 
3 Ernad Duraković 25 5
 

 

 

 

 

 

 
4 Hamzalija Fazlić 0 5
 

 

 

 

 

 

 
5 Armansa Alić 0 5
 

 

 

 

 

 

 
6 Anel Bajrić 0 5
 

 

 

 

 

 

 
7 Armin Hanić 10 5
 

 

 

 

 

 

 
8 Džanan Mujić 30 5
 

 

 

 

 

 

 
9 Selma Hadžikadunić 0 5
 

 

 

 

 

 

 
10 Mersudin Užičanin 0 5
 

 

 

 

 

 

 
11 Semir Nakičević 60 6
 

 

 

 

 

 

 
12 Armin Suljić 40 5
 

 

 

 

 

 

 
13 Mirza Hadžić odustali 5
 

 

 

 

 

 

 
14 Elvis Bešić odustali 5
 

 

 

 

 

 

 
15 Amra Emkić odustali 5
 

 

 

 

 

 

 
16 Selma Mulavdić odustali 5
 

 

 

 

 

 

 
17 Bakir Huremović odustali 5
 

 

 

 

 

 

 
18 Bekir Huremović odustali 5
 

 

 

 

 

 

 
19 Nadira Plančić odustali 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HIDROTEHNIKA I
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bodovi ocjena
 

 

 

 

 

 

 
1 Dževad Huseinović 27.5 5
 

 

 

 

 

 

 

Uvid u radove održat će se 23.12.2013. godine (ponedjeljak) u 16:00 sati.

Usmeni ispit održat će se dana 26.12.2013. godine (četvrtak) u 09:00 sati. 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 21.01.2014. godine (utorak) u 16:15 sati. U istom terminu održat će se pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II". 

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA APSLOVENTE I IMATRIKULANTE

(Pismeni ispit održan dana 21.01.2014. godine)

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI
 

 

 

 

 

 

 
Ime i prezime Bodovi Ocjena
 

 

 

 

 

 
1 Emkić Amra 0 5
 
2 Huremović Bakir 0 5
 
3 Huremović Bekir 0 5
 
4 Bešić Elvis 57.5 6
 
5 Mulavdić Selma 0 5
 
6 Užičanin Mersudin 40 5
 
7 Plančić Nadira 22.5 5
 
8 Hadžikadunić Selma 35 5
 
9 Fazlić Hamzalija 70 7
 
10 Bajrić Anel 55 6
 
11 Hodžić Haris 60 6
 
12 Skenderović Admir 20 5
 
13 Suljić Armin 20 5
 
14 Mujić Džanan 60 6
 
15 Hodžić Mirza 0 5
 
16 Čabrić Armin 45 5
 
17 Duranović Ernad 40 5
 
18 Alić Armansa 10 5
 
19 Havić Armin 40 5
 

 

 

 

 

 
HIDROTEHNIKA 1
 

 

 

 

 

 

 
Ime i prezime Bodovi Ocjena
 

 

 

 

 

 
1 Filipović Emir 0 5
 
2 Hulusić Almir 0 5
 
3 Dževad Huseinović 0 5
 

HIDROTEHNIKA 2:

Ni jedan student nije pristupio pismenom ispitu.

Uvid u radove sa pismenog ispita održat će se dana 28.01.2014. godine (utorak) u 16:00 sati.

Usmeni ispit održat će se dana 30.01.2014. godine (četvrtak) u 12:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 04.02.2014. godine (utorak) 
u 16:15 sati. U istom terminu održat će se pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II".

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit održan dana 04.02.2014. godine položili su:

1. Čabrić Armin               devet (9)

2. Duraković Ernad        šest (6)

Termin polaganja usmenog ispita će biti naknadno objavljen zbog Odluke Rektora 

o neodržavanju ispita na Univerzitetu u Tuzli (razlog demonstracije u Tuzli).

HIDROTEHNIKA I:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

HIDROTEHNIKA II:

Niko nije pristupio polaganju pismenog ispita.


 

OBAVJEŠTENJE:

Usmeni ispit održat će se dana 12.02.2014. godine (srijeda) u 09:00 sati.

Uvid u pismene radove nakon 17.02.2014. godine zbog odsutnosti 

predmetnog asistenta. Tačan termin bit će naknadno objavljen.

OBAVJEŠTENJE:

Uvid u pismene radove održat će se dana 20.02.2014. godine (četvrtak) u 16:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni dio ispita za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 27.03.2014. godine (četvrtak) 

u 16:00 sati. U istom terminu je i pismeni ispit iz predmeta Hidrotehnika I i Hidrotehnika II.

REZULTATI PISMENOG ISPITA: HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI 27.03.2014. god.
1. Armin Suljić 70 bodova  (7)
2. Mersudin Užičanin 65 bodova (7)
3. Dino Ibišević 60 bodova (6)
4. Admir Skenderović 50 bodova      USLOVNO
5. Mirza Hodžić 50 bodova                 USLOVNO
6. Armin Havić 30 bodova (5)
7. Armansa Alić 0 bodova (5)

Usmeni dio ispita održat će se dana 04.04.2014. godine (petak) u 09:00 sati.

Uvid u pismene radove je 03.04.2014. godine (četvrtak) u 16:30 sati.


OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante (na osnovu odluke Senata) održat će se dana

24.04.2014. godine (četvrtak) u 16:00 sati.

Rezultati pismenog ispita održanog 24.04.2014. godine:
RB PREZIME I IME

BODOVI

(OCJENA)

1 Huremović Bekir 0 b.   (5)    
2 Alić Armansa 0 b.   (5)
3 Havić Armin 80 b. (8)
4 Plančić Nadira 60 b. (6)
5 Hadžikadunić Selma 20 b. (5)
6 Hadžić Mirza 85 b. (9)
Usmeni ispit održat će se 06.05.2014. godine (utorak) u 12:00 sati.  

Uvid u pismene radove 09.05.2014. godine (petak) u 15:45 sati.

NAPOMENA:

Pismeni dio ispita održat će se dana 17.06.2014. godine (utorak) od 15:00 sati.

U istom terminu održat će se pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika I i II".

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 17.06.2014. GODINE:

1. Krešić Tamara                          (8) osam

2. Aličković Jasmin                       (8) osam

3. Nuhanović Mirela                      (8) osam

4. Muratović Almir                          (7) sedam

5. Hadžić Selmira                          (7) sedam

6. Mehmedović Almir                    (7) sedam

7. Dobrnjić Emsad                       (6) šest

8. Husejnović Omer                     (6) šest

9. Mujkić Nurdin                            (6) šest

10. Jokić Aneta                             (6) šest

11. Hamidović Tarik                     (6) šest

12. Mijatović Božana                    (6) šest

13. Forčaković Mersed                (6) šest

Usmeni dio ispita održat će se dana 26.06.2014. godine u 08:30 sati.

Uvid u pismene radove 20.06.2014. godine u 09:00 sati.

Položeni pismeni ispit važi do početka nove akademske godine !!!

Na pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II" nije izašao ni jedan student.

OBAVJEŠTENJE:

Popravni pismeni ispit održat će se dana 08.07.2014. godine (utorak) u 16:00 sati (amfiteatar).

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 08.07.2014. GODINE:

1. Poljaković Meksud                   osam (8)

2. Vuković Mirza                          osam (8)

3. Aličić Zuhra                             sedam (7)

4. Vikalo Emir                             sedam (7)

5. Mujkanović Senija                   sedam (7)

6. Šehović Jasmin                       šest (6)

7. Kujraković Eldar                      šest (6)

8. Majdančić Emina                     šest (6)

9. Omerbašić Vahid                    šest (6)

10. Lugavić Adnan                      šest (6)

Usmeni ispit održat će se dana 25.08.2014. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati.

NAPOMENA:

Dodatni pismeni ispitni rok održat će se dana 29.08.2014. godine (petak) u 16:00 sati (amfiteatar). 

REZULTATI DODATNOG PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 29.08.2014. GODINE:

1. Mustajbašić Osman             sedam (7)

2. Begović Jasmin                  šest (6)

Usmeni ispit održat će se dana 08.09.2014. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati.

Uvid u pismene radove 01.09.2014. godine (ponedjeljak) u 14:00 sati. 

NAPOMENA:

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta dodatni pismeni ispit održat će se dana 20.09.2014. godine (subota) u 10:00 sati.

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI - Pismeni ispit održan 20.09.2014. godine:

1. Nikolić Bojan sedam (7)

Usmeni ispit održat će se dana 24.09.2014. godine (srijeda) u 08:30 sati.

Uvid u pismene radove 22.09.2014. godine u 08:15 sati.

HIDROTEHNIKA I - Pismeni ispit održan 20.09.2014. godine:

1. Lušničkić Danijel šest (6)

Usmeni ispit održat će se dana 24.09.2014. godine u 11:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente održat će se dana 15.10.2014. godine (srijeda) u 16:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održan 15.10.2014. godine nije položio ni jedan student.

Uvid u pismene radove održat će se 21.10.2014. godine (utorak) u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni dio ispita za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 20.11.2014. godine (četvrtak) u 17:00 sati (amfiteatar).

REZULTATI PISMENOG APSOLVENTSKOG ROKA ODRŽANOG 20.11.2014. GODINE:

1. Begović Jasmin                  7 (sedam)

2. Nikolić Bojan                      6 (šest)

Usmeni ispit će se održati u terminu od 03.12. do 08.12.2014. godine. Tačan termin će biti objavljen do 02.12.2014. godine.

HIDROTEHNIKA I:

Ni jedan student nije položio pismeni dio ispita.

Na pismeni dio ispita je izašao samo jedan student.

OBAVJEŠTENJE:

Usmeni ispit iz predmeta "HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI" održat će se dana 04.12.2014. godine (četvrtak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 18.12.2014. godine (četvrtak) u 17:00 sati (amfiteatar).

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnički objekti i sistemi" nije položio ni jedan student.

Na pismeni ispit iz predmeta "Hidrotehnika I" i "Hidrotehnika II" izašao jedan student koji je predao prazan rad.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 26.01.2015. godine (ponedjeljak) u 08:15 sati (amfiteatar). 

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 26.01.2015. GODINE:

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI
1. Smajlović Admir                   šest (6)

HIDROTEHNIKA I i HIDROTEHNIKA II:

Pismenom ispitu nije pristupio nijedan student.

Usmeni dio ispita održat će se dana 03.02.2015. godine (utorak) u 09:00 sati.

Uvid u pismene radove 29.01.2015. godine (četvrtak) u 11:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 20.02.2015. godine (petak)

u 16:00 sati (amfiteatar). 

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 20.02.2015. GODINE:

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

1. Mujkić Nurdin                    šest (6)

HIDROTEHNIKA II:

Jedan student izašao na pismeni ispit i odustao - nije predao rad.

HIDROTEHNIKA I:

Nijedan student nije pristupio pismenom dijelu ispita.

Usmeni ispit iz predmeta "Hidrotehnički objekti i sistemi" održat će se dana 06.03.2015. godine (petak) u 09:30 sati. 

Uvid u pismene radove je 25.02.2015. godine (srijeda) u 11:15 sati. 

OBAVJEŠTENJE: 

Pismeni ispit za apsolvente i imatrikulante održat će se dana 23.03.2015. godine (ponedjeljak)

u 18:00 sati (amfiteatar i sala 76 ili 77).

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA APSOLVENTE I IMATRIKULANTE - 23.03.2015. GODINE:

HIDROTEHNIČKI OBJEKTI I SISTEMI:

1. Emir Vikalo             (6) šest

HIDROTEHNIKA I:

Nijedan student se nije pojavio na pismenom ispitu.

HIDROTEHNIKA II:

1. Danijel Lušničkić           (6) šest

Uvid u pismene radove 02.04.2015. godine (četvrtak) u 09:00 sati.

Usmeni ispit 06.04.2015. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli, pismeni ispit za imatrikulante održat će se dana 30.04.2015. godine (četvrtak)

u 16:00 sati (amfiteatar i sala 76).

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE ODRŽANOG 30.04.2015. GODINE:

Slijedeći studenti su položili pismeni dio ispita:

1. Poljaković Meksud                             7 (sedam)

2. Šarić Ibrahim                                     6 (šest)

3. Šehović Jasmin                                 6 (šest)

4. Huremović Bakir                               6 (šest)

5. Huremović Bekir                               6 (šest)

6. Užičanin Mersudin                            6 (šest)

7. Hadžić Selmira                                  6 (šest)

8. Avdić Muamer                                  6 (šest)

Usmeni dio ispita održat će se dana 11.05.2015. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Prema Odluci Senata Univerziteta u Tuzli, pismeni ispit za imatrikulante održat će se dana 27.05.2015. godine (srijeda) u 16:00 sati. 

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 27.05.2015. GODINE:

1. Hot Ema                     7 (sedam)

2. Dobrnjić Emsad          6 (šest)

3. Halilović Emina           6 (šest)

4. Goletić Emina             6 (šest)

Usmeni ispit će se održati 05.06.2015. godine (petak) u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante održat će se dana 01.07.2015. godine (srijeda) u 15:00 sati u amfiteatru fakulteta. 

POMJERANJE TERMINA PISMENOG ISPITA: 

Zbog zahtjeva pojedinih kolega studenata, pismeni ispit neće biti održan 01.07.2015. godine.

Novi termin pismenog ispita će biti nakon 11. jula 2015. godine.

O novom terminu pismenog ispita studenti će biti blagovremeno obavješteni . 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante održat će se 16.07.2015. godine (četvrtak) u 15:00 sati (amfiteatar RGGF-a).

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit će se održati u 16:00 sati umjesto u 15:00 sati, dana 16.07.2015. godine (amfiteatar RGGF-a).

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 16.07.2015. GODINE:

1. Nedim Beridan                        sedam (7)

2. Medina Salčinović                   šest (6)

3. Seid Hodžić                              šest (6)

4. Almir Muratović                        šest (6)

Usmeni ispit će biti u terminu od 31.08.2015. do 07.09.2015. godine.

Tačan termin i vrijeme usmenog ispita bit će objavljeni naknadno. 

OBAVJEŠTENJE:

Usmeni ispit će se održati 04.09.2015. godine (petak) u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati dana 17.09.2015. godine (četvrtak) u 15:00 sati (amfiteatar).

OBAVJEŠTENJE:

Na zahtjev kolege studenta Edhema Šljivića koji je predstavnik apsolvenata i imatrikulanata, odgađa se zakazani pismeni ispit.

Razlog koji je naveo kolega Šljivić je zakazani ispit iz Betonskih konstrukcija, iako je ispit iz ovog predmeta uredno zakazan.

Termin pismenog ispita će biti u zadnjoj dekadi ovog mjeseca (od 21.09. do 30.09.), nakon zakazanih dodatnih rokova po odluci Senata.

O tačnom terminu studenti će biti blagovremeno informisani.

Nadam se da je ovo želja svih imatrikulanata. 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati 23.09.2015. godine (srijeda) u 15:00 sati (amfiteatar). 

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE ODRŽANOG 23.09.2015. godine:

1. Halilčević Miralem        6 (šest)

2. Mešković Denis            6 (šest)

Usmeni ispit će se održati 02. oktobra 2015. godine (petak) u 09:00 sati.

Uvid u pismene radove 28.09.2015. godine u 09:00 sati. 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante održat će se dana 23.10.2015. godine (petak) u 15:00 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE ODRŽANOG 23.10.2015. GODINE:

1. Hamidović Tarik          6 (šest)

Uvid u pismene radove održat će se 26.10.2015. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati.

Usmeni ispit 30.10.2015. godine (petak) u 08:30 sati. 

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati 24.11.2015. godine (utorak) u 16:45 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE ODRŽANOG 24.11.2015. GODINE:

1. Hodžić Haris                 osam (8)

2. Omerbašić Vahid         osam (8)

3. Nišić Adnan                   osam (8)

4. Aličković Jasmin           sedam (7)

5. Dubravac Ilvana            šest (6)

6. Husić Ermin                    šest (6)

7. Jokić Aneta                   šest (6)

8. Jusić Kemal                   šest (6)

9. Sulejmanović Dino       šest (6)

Uvid u pismene radove u četvrtak 26.11.2015. godine od 08:15 do 08:45 sati.            

Usmeni ispit 30.11.2015. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati 15.12.2015. godine (utorak) u 17:00 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 15.12.2015. GODINE:

Pismeni ispit nije položio nijedan student.

Uvid u pismene radove će se održati 17.12.2015. godine u 09:00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su u prethodnom roku položili pismeni dio

će se održati dana 21.12.2015. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE: 

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati dana 22.01.2016. godine (petak) u 15:00 sati.

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 22.01.2016. GODINE:

1. Alibašić Dženita                       šest (6)

2. Mujić Tarik                               šest (6)

Uvid u pismene radove je 26.01.2016. godine (utorak) u 08:30 sati.

Usmeni ispit će se održati 28.01.2016. godine (četvrtak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati 04.03.2016. godine (petak) u 12:00 sati (sala 25).

PROMJENA TERMINA PISMENOG ISPITA:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati 04.03.2016. godine (petak) u 11:00 sati (amfiteatar). 

REZULTATI PISMENOG ISPITA ZA IMATRIKULANTE ODRŽANOG 04.03.2016. GODINE:

1. Mandalović Armin           sedam (7)

2. Kadrić Dženan                 sedam (7)

Pismenom ispitu pristupila 23 studenta.

Usmeni ispit će se održati dana 17.03.2016. godine (četvrtak) u 09:00 sati.

Uvid u pismene radove u utorak 15.03.2016. godine u 09:00 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati dana 31.03.2016. godine (četvrtak) u 11:00 sati (amfiteatar)

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 31.03.2016. GODINE:

1. Tahirović Zana                           sedam (7)

2. Nuhanović Mirela                       šest (6)

3. Kujraković Eldar                        šest (6)

4. Mijatović Maja                            šest (6)

5. Petrović Ivana                           šest (6)

6. Šljivić Edhem                              šest (6)

7. Husić Zijad                                  šest (6)

Usmeni ispit će se održati dana 11.04.2016. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati. 

Uvid u pismene radove 08.04.2016. godine (petak) u 08:30 sati.

OBAVJEŠTENJE:

Pismeni ispit za imatrikulante će se održati dana 19.05.2016. godine (četvrtak) u 11:00 sati (amfiteatar).

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG 19.05.2016. GODINE:

1. Dautbašić Muamera               osam (8)

2. Bedić Nermina                         šest (6)

Usmeni ispit će se održati 30. maja 2016. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati. 

Uvid u pismene radove 30. maja 2016. godine (ponedjeljak) u 08:30 sati.